Veiligheid & Technische gegevens

Voor al uw technische informatie

 

​Via deze pagina kunt u alle benodigde veiligheidsbladen (MSDS) en technisch informatiebladen (TDS) terug vinden.
Onder Algemeen, vindt u algemene informatie terug zoals hoe lang de producten houdbaar zijn en hoe u het beste kunststof onderdelen kunt voorbehandelen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw technisch consulent of met de afdeling Technische Voorlichting: 071 - 308 3333 of via arl.tv@akzonobel.com